STINAPA Bonaire

STINAPA (Stichting Nationale Parken) Bonaire zet zich in voor de bescherming van de natuur op Bonaire. De missie van STINAPA is om de natuur zo te beheren dat de bevolking van de natuur gebruik kan maken, zonder dat het impact heeft op de natuur. STINAPA Bonaire beheert twee beschermde gebieden Bonaire Nationaal Marine Park en Washington Slagbaai Nationaal Park.

De stichting is ook betrokken bij de vele natuurbescherming- en duurzaamheidprojecten op het eiland. Zo stonden zij aan de wieg van de tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie, onderhandelt ze mee over de economische toekomst van het eiland en is ze vertegenwoordigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (het overkoepelende netwerk van natuurorganisaties op de Nederlandse Antillen).

STINAPA is tevens zeer actief op het terrein van educatie en voorlichting. Met financiële ondersteuning van WNF en in samenwerking met andere natuurorganisaties hebben zij een uitgebreid onderwijspakket samengesteld voor de scholen op Bonaire. Kinderen krijgen onderricht zowel in hun klaslokaal als in het veld over de waarde en het behoud van de natuur op hun eiland. Door middel van televisie programma’s maken zij ook volwassenen bewust van de duurzaamheid en het zuinig omgaan met de natuur. Verder lichten zij lokale vissers in over duurzame vangstmethoden. Maar ook over ze bijvoorbeeld een giftige vis veilig kunnen vangen. Voor duikoperators verzorgen zij de training en certificering van duikinstructeurs. Op die manier kunnen zij duikers goed voorlichten over de regels en de naleving ervan maar ook over het nemen van verantwoordelijkheid. Verder is STINAPA betrokken bij onderzoek naar ecosystemen, natuurbeheer, flamingo’s, lora’s en zeeschildpadden.


DSC 5227In het oprichtingsjaar 2015 heeft Sea & Land Wonders een bedrag van Eur 7.500,00 ter beschikking kunnen stellen aan Stinapa Bonaire.
Op dit moment is men nog druk bezig met een concrete uitwerking van de besteding van dit bedrag.
Nadere informatie hierover volgt spoedig.

www.stinapa.org