Bloemenactie

Om samen met de hulp van zóveel mogelijk scholieren in Nederland en België zóveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting heeft Félipe een aantal leuke acties bedacht.

Deze acties worden georganiseerd in combinatie met het educatieprogramma. Het is de bedoeling dat wanneer leerlingen met een of meerdere van de verschillende onderwerpen aan de slag zijn gegaan ze het project afsluiten met de deelname aan een van de acties van Sea & Land Wonders.

Eén van deze acties is het organiseren van een bloemenactie in samenwerking met een deelnemende school. De bloemenactie kan op verschillende leuke manieren worden ingekleurd.
De Stichting heeft hier een overzichtelijk bestelformulier voor ontwikkeld.

Bij de bloemenactie is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk bosjes bloemen gaat verkopen in zijn naaste omgeving.
Denk maar eens aan familie, vrienden, kennissen of de sportclub.
Noem maar op!
Bij deze actie hoort de achterliggende gedachte dat de mensen die hun steentje bijdragen door een bosje bloemen te kopen, hier tegelijkertijd ook weer iets tastbaars van de natuur voor terugkrijgen.

De opbrengst van de actie wordt voor 100% teruggegeven aan onze: ’oceans as breeding ground’.

Doel:
Stimuleer duurzaam leven.
Stimuleer duurzaam ondernemen.
Elke dag.