Projecten Voortgezet Onderwijs


Iedereen heeft het over duurzaamheid en duurzaam leven.
Eigenlijk weten we allemaal dat het anders moet, maar waarom doen we het dan niet?

Hoogleraar psychologie Mark van Vugt heeft een verklaring hiervoor:
Duurzaam gedrag zit gewoon niet in onze natuur!

Er is sprake van vijf evolutionaire kenmerken van de menselijke psyche die duurzaam gedrag lelijk in de weg zitten – om maar niet te zeggen dat ze ons in essentie tegenwerken:

1. We zijn geprogrammeerd om in ons eigenbelang te handelen
2. We ontlenen niet zozeer status aan iets doen of hebben, maar aan iets beter doen of meer hebben dan anderen
3. We zijn geneigd anderen onbewust na te apen
4. We hebben een aanleg om kortzichtig te zijn
5. We zijn geneigd om problemen die we niet direct kunnen beïnvloeden te negeren

Als soort hebben we ons ondertussen zodanig ontwikkeld dat hetgeen ons in staat stelde in de oudheid te overleven, ons voortbestaan nu juist bedreigt.


Op welke manieren kunnen we zelf een positieve verandering in gang zetten?

De leerlingen van een deelnemende school zullen met een thema naar keuze aan de slag gaan. Binnen dit thema kunnen verschillende zijtakken worden meegenomen.

Het is de bedoeling dat wanneer leerlingen met een of meerdere van de verschillende onderwerpen hebben gewerkt,
ze het project afsluiten met de deelname aan een van de acties van Sea & Land Wonders.

Alle thema’s hebben verwantschap met duurzaamheid en dragen bij aan het doel om samen een positieve beweging in gang te zetten.
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk leuke en tevens interessante onderwerpen te lanceren. Onderwerpen die het verdienen om kritisch onder de loep genomen te worden.
Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde interesses en er is niets erger dan vermoeid te worden met zaken waar je totaal geen affiniteit mee hebt.
Dat gebeurt al veel te vaak en daar zit dus niemand op te wachten.
Om nu vooral aan te sluiten bij individuele interesses en op die manier iedereen te motiveren zijn steentje bij te dragen is er een keuzemogelijkheid uit verschillende deelonderwerpen.
Kortom er zit altijd wel een invalshoek bij waar leerlingen op een leuke manier mee aan de slag kunnen gaan.

Als dit voor een klas toch niet het geval blijkt te zijn dan stelt Félipe voor om in deze klas, voor een periode van een aantal weken, een ideeënbus te plaatsen.
De leerlingen kunnen op deze manier zelf een duurzaamheidsproject bedenken en hier vervolgens concreet invulling aan gaan geven.